Rezervace menu

Plán sportovišť - 28. 2. 2021

 • 28. 2. 2021
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • Velký bazén
 • Malý bazén
 • Finská sauna

 • 28. 2. 2021
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • Beach 1
 • Beach 2
 • Velká tělocvična
 • Florbal08:00-15:00
 • Florbal15:00-20:00
 • Malá tělocvična
 • Bastketbal
 • Tráva
 • Umělka

 • 28. 2. 2021
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • Hlavní hřiště
 • Umělý povrch
 • Tréninková plocha (tráva)
 • Atletická dráha
 • Hřiště Nemocniční

 • 28. 2. 2021
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 16:00
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:00
 • Ledová plocha


Zavřít

Opatření k provozu společnosti Regia a. s.

ze dne 15. 12. 2020

 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. prosince 2020 č. 1333 o změně krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 15. prosince 2020 od 00:00 hod. mění usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1290, vyhlášené pod č. 511/2020 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeného pod č. 522/2020 Sb., tak, že v bodu II/11 se písmeno e) zrušuje.

V souvislosti s tímto opatřením vydávám toto závazné stanovisko k provozu městských sportovišť takto:

Od 18. 12. 2020 v do 04. 01. 2020 se uzavírají všechna vnitřní sportoviště:

                                                                                       a)      Plavecký bazén Varnsdorf

b)     Sportovní hala Varnsdorf

c)      Zimní stadion Varnsdorf

·         II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59 hod. s výjimkou:

Redakčně zkráceno na článek:

o    8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

A dále se v bodu:

·         III. nařizuje:

o    1omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,

o    2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,

o    3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou

§  členů domácnosti,

§  zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,

§  osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,

§  osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,

§  dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné

Dále se na nezbytně nutnou dobu od 21. 12. 2020 do 04. 01. 2020, uzavírají provozy na střediscích:

Bytové družstvo Regia, Západní 2755- havarijní služba nepřerušena!!!

Správa Regia a.s. Varnsdorf, Kmochova 2136                             

Dále se stanovují nová pravidla na užívání dalších městských sportovišť:  

Fotbalový stadion Kotlina Varnsdorf, Moravská 2688, kdy je umožněno dle bodu II., článku 8 a za dodržení bodu III. článku 3, sportovat ve skupinách v počtu 6 osob s dodržením odstupu nejméně 2 metry. 

Společnost Regia a.s., jako provozovatel sportoviště města Varnsdorf, upozorňuje všechny organizátory, pořadatele, sportovní kluby, spolky nebo veřejnost provozující sportovní činnosti k dodržování opatření.

Dále upozorňujeme, že společnost Regia a. s. Varnsdorf, nenese žádnou odpovědnost při porušení vládního opatření. V případě jeho porušení, jdou vždy k tíži organizátora-pořadatele akce.

 

Ve Varnsdorfu dne 15. 12. 2020

     Mgr. Bc. Miloslav Kucer

  ředitel společnosti Regia a.s.