Rezervace menu
Zobrazit menu sekce

Papírové permanentní vstupenky

V roce 2022 budou mít platnou papírovou permanentku pouze lidé, co ji budou mít potvrzenou od vedoucího plaveckého bazénu, pana Šeráka. Výjimku tvoří sponzorské dary a výhry v soutěžích. S definitivní platností je konec všech papírových permanentek 31.12.2022. Rozhodlo představenstvo Regie a.s.

Ladislav Šerák - 8. 12. 2021