menu
Zobrazit menu sekce

Společnost Regia a. s.

 

 Představenstvo

Josef Šišulák - předseda představenstva

Josef Hambálek - člen představenstva

Zbyněk Přibyl - člen představenstva

Dozorčí rada             

Tomáš Klimeš - člen dozorčí rady 

Ing.Jaroslav Draský - člen dozorčí rady 

Ředitel společnosti 

Mgr. Bc. Miloslav Kucer 

Vlastníkem společnosti Regia a. s. je město Varnsdorf se 100% podílem akcií.


Zavřít

Upozornění 

Od 01. června 2020 se zpoplatňují venkovní areály u Sportovní haly Varnsdorf takto:

Travnaté hřiště                                250,-Kč/hodina + šatna zdarma 

Uměla tráva                                    250,-Kč/hodina + šatna zdarma 

Basket                                            250,-Kč/hodina + šatna zdarma 

 Školy                                               100,- Kč/hodina + šatna zdrama 

Vstup do areálu pouze přes recepci sportovní haly.

Dále upozorňujeme, že organizované sportovní aktivity v areálu jsou upřednostněny před individuální využitím sportoviště.

Rovněž chceme upozornit všechny návštěvníky, že účelem využívání jsou sportovní aktivity za použití náležité sportovní obuvi, včetně dodržování provozního řadu.  

V případě jeho nedodržování nebo porušování bude návštěvník vykázán ze sportoviště!!!  

     Mgr. Bc. Miloslav Kucer

  ředitel společnosti Regia a.s.