menu
Zobrazit menu sekce

REGIA a.s.

  • Společnost REGIA a.s. je městskou akciovou společností, která spravuje:

  • Plavecký bazén
  • Sportovní halu s venkovním areálem a ubytovnou hotelového typu
  • Zimní stadion
  • Fotbalový stadion FK s atletickým oválem
  • Vyhlídkovou věž Hrádek 
  • Vede účetnictví Společenstvím vlastníků bytových jednotek u 29 bytových domů
  • kompletní vedlejší činnost města Varnsdorf při správě nemovitostí bytů a nebytových prostor)

Fotogalerie


Zavřít

Informace k otevření plaveckého bazénu Varnsdorf

 

Vážení návštěvníci krytého bazénu,

provoz bazénů bude opětovně spuštěn k 03. 06. 2021 to následovně:

od 08.00 hod. do 21.00 hod včetně soboty a neděle.

Kapacita vstupu na KB je omezena na 75 osob(50%). Rezervace na vstup neprovádíme  - doporučujeme sledovat naše webové stránky, info o počtu návštěvníků. Permanentka nemá VIP vstup, tudíž je nutné vystát případnou frontu.

 

Sauny otevřeny dle nařízení tj. 15m2 jedna osoba.

 

Pokyny pro vstup do plaveckého bazénu

- při vstupu na KB je nutno mít respirátor, ve společných prostorách vč. šaten (respirátor nenosíte ve sprše a na bazénové ploše, při vstupu ze sprch zpět do šaten už není nutné nasadit respirátor)

- dodržujte 2 m rozestupy

- v šatnách se zdržujte co nejkratší dobu, neshlukujte se

- dodržujte zásady hygieny (mytí rukou, dezinfekce)

- DBEJTE POKYNŮ ZAMĚSTNANCŮ KRYTÉHO BAZÉNU, v případě nerespektování pokynů můžete být vykázáni z areálu bez náhrady vstupného!!!

- podmínkou vstupu prokázání TESTEM  (uznáváme nově všechny druhy testů , včetně samotestů, které lze zakoupit na 

  pokladně)

- prohlášení o bezinfekčnosti lze vyplnit na pokladně před vstupem (ke stažení na stránkách společnosti v sekci plavecký

  bazén -záložka ke stažení)

Dále se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                        i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                        ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                        iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

CERTIFIKÁTY od očkování stahujte na: https://ocko.uzis.cz/Account/Prihlaseni (průkazka o očkování nebude akceptována, na pokladně očkovací certifikát pokladní nevyhledají - není v našich možnostech).

 

Důležitá další sdělení a omezení:

- atrakce bez omezení

parní kabina MIMO PROVOZ z důvodu proti-epidemiologických opatření

platnost permanentek bude automaticky prodloužena o dobu omezení provozu

platnost dárkových poukazů (s platností do 31. 12. 2020) bude prodloužena do

  31. 12. 2021

 

Mgr. Bc. Miloslav Kucer

           ředitel

   Regia a.s. Varnsdorf